RETOUR

Bescherming van persoonlijke gegeven

Deze rubriek kan worden gewijzigd volgens de evolutie van de verordening betreffende persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen tegen de verwerking van persoonsgegevens.

Persoonlijke gegevens

Deze rubriek behandelt de verwerking van persoonsgegevens die CAF-DCF actief verzamelt in verband met het gebruik van de site. Raadpleeg het gedeelte Cookiebeleid hieronder voor informatie over passief verzamelde gegevens.

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een natuurlijke persoon, geïdentificeerd of die kan worden geïdentificeerd, direct of indirect. Dit kan bijvoorbeeld de voornaam, de naam, het e-mailadres, enz.

Het gebruik van de Site vereist geen actieve verzameling van uw persoonlijke gegevens en het is daarom mogelijk om door de Site te bladeren zonder persoonlijke gegevens aan CAF-DCF of zijn dochterondernemingen te moeten doorgeven.

Andere sites gepubliceerd of beheerd door CAF-DCF of zijn dochterondernemingen kunnen de communicatie en verwerking van bepaalde persoonlijke gegevens vereisen. U wordt verzocht de specifieke informatiemeldingen te raadplegen die beschikbaar zijn op deze sites.

Neem voor vragen of informatie over het privacybeleid van de LFB Groep contact met ons op

  • per post: LFB BIOMEDICAMENTS – Juridische en Nalevingsafdeling, functionaris voor gegevensbescherming – 3 avenue des Tropiques – BP 40305 LES ULIS – 91958 COURTABOEUF CEDEX.
  • Per e-mail: privacy@lfb.fr

 

Cookiebeleid

Deze rubriek behandelt de verwerking van persoonsgegevens die passief worden verzameld door CAF-DCF in verband met het gebruik van de site. Zie het gedeelte persoonlijke informatie hierboven voor informatie over actief verzamelde gegevens.

Een cookie is een klein tekstbestand dat, afhankelijk van uw keuze, kan worden opgeslagen op een speciale ruimte op de harde schijf van uw computer wanneer u een website bezoekt. Het bevat de naam van de server die het heeft gedeponeerd, een ID in de vorm van een uniek nummer en mogelijk een vervaldatum. Elke website heeft toegang tot de cookies die deze op een computer heeft geplaatst om de informatie die ze bevatten te lezen, bewerken en op te slaan. De term “cookie” moet in ruime zin worden opgevat en omvat alle tracers die zijn gedeponeerd of gelezen, bijvoorbeeld bij het raadplegen van een website, het lezen van een e-mail, installatie of het gebruik van een software of een mobiele applicatie en dit, ongeacht het type terminal dat wordt gebruikt, zoals een computer, een smartphone of een tablet.

We kunnen de volgende categorieën cookies op de site gebruiken:

  • Prestatiecookies, inclusief doelgroepmeetcookies: we meten het aantal bezoeken, paginaweergaves evenals bezoekersactiviteit op de site en de frequentie van terugkeer. We gebruiken de Matomo-tool (voorheen Piwik) die cookies genereert. Als u de installatie van deze cookies uitschakelt, kunnen we het publiek niet meten, statistieken opstellen of de kwaliteit van onze services verbeteren.
  • Cookies van derden die de interactiviteit van de site verbeteren: de site is afhankelijk van diensten die worden aangeboden door sites van derden. Deze omvatten diensten voor de distributie van video’s op de site via YouTube. Cookies worden rechtstreeks door deze sites van derden geplaatst. Als u de installatie van deze cookies uitschakelt, kunt u op onze site geen video’s bekijken van videohosts zoals YouTube.

In elk geval worden de cookies die op uw terminal zijn geïnstalleerd na maximaal 13 maanden gewist.

Een “cookie-banner” tijdens het eerste bezoek aan de Website informeert u over de aanwezigheid van deze cookies en nodigt u uit om uw keuze aan te geven (accepteer of pas de installatie van deze cookies aan). Cookies worden alleen geplaatst als u akkoord gaat of als u doorgaat met browsen op de site. U kunt op elk gewenst moment uw keuze wijzigen door op deze link te klikken.

Naast de aanpassing via de banner-cookie, kunt u zich verzetten tegen alle soorten cookies en de instellingen van uw browser rechtstreeks configureren:

Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Firefox  : http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies

Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en

Safari : http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=fr_FR

Opera :http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Houd er rekening mee dat het blokkeren van alle cookies de normale werking van sommige websites kan belemmeren en ertoe kan leiden dat u de toegang tot bepaalde services wordt geweigerd.

Als u een optie van het type “Niet volgen” in uw browser activeert, wordt er geen informatie over u verzameld om uw profiel vast te stellen en worden noch u noch uw terminal getraceerd.

Voor meer informatie over cookies kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen:https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

In overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving heeft u het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en, waar van toepassing, de portabiliteit van uw persoonlijke gegevens, evenals het gebruik van de bovengenoemde cookies. een recht op beperking of verzet tegen hun behandeling.

Voor vragen of opmerkingen over het cookiebeleid van de LFB Groep of voor de uitoefening van uw rechten in overeenstemming met het bovenstaande, kunt u contact met ons opnemen via post op het volgende adres: LFB BIOMEDICAMENTS – Directorate of Legal Affairs and Compliance – Functionaris voor gegevensbescherming – 3 avenue des Tropiques – BP 40305 ULIS – 91958 COURTABOEUF CEDEX – FRANKRIJK.

U hebt ook de mogelijkheid om per e-mail contact met ons op te nemen op het volgende adres: privacy@lfb.fr