CONTACT

 

CAF-DCF bvba-sprl
Neder-Over-Heembeek
de Tyraslaan 75
1120 Brussel

BTW: BE 0641.835.736

Voor alle commerciële vragen (leveringen, bestellingen, distributie):
Telefoon: +32 (0)2 264 64 41
E-mail: distribution@caf-dcf.be

Voor alle medische vragen betreffende de producten en klachten:
Telefoon: +32 (0)2 264 64 41
E-mail: info@caf-dcf.be

Farmacovigilantie en medische informatie:
Voor het melden van een bijwerking die zich heeft voorgedaan tijdens de behandeling met een product dat wordt gecommercialiseerd door CAF-DCF:
Telefoon: +32 (0)479 42 32 97
E-mail: pharmacovigilance@caf-dcf.be

Gelieve de volgende informatie te vermelden in de e-mail:
Uw naam en contactgegevens
Betrokken plasma product, inclusief lotnummer
Informatie over de patiënt (indien de patiënt de melder niet is): initialen, geboortedatum, leeftijd, geslacht
Vermoedelijke bijwerking