CAF-DCF zet zich in voor de gezondheid van patiënten in de BENELUX

 

CAF-DCF, een filiaal van de LFB Groep, is gespecialiseerd in de commercialisatie van geneesmiddelen afgeleid uit plasma, voorgeschreven in de ziekenhuizen in de BENELUX voor de noden van  patiënten die lijden aan ernstige en vaak zeldzame aandoeningen. CAF-DCF levert aldus een breed gamma van stollingsfactoren, immunoglobulinen en bepaalde behandelingen in het kader van urgente situaties aan de gezondheidsinstellingen in de BENELUX, en heeft een heel sterke verankering in België.
CAF-DCF werkt samen met historische partners zoals LFB, gespecialiseerd in de productie van uit plasma afgeleide geneesmiddelen. CAF-DCF zorgt voor de veilige opslag van deze geneesmiddelen in een strikt farmaceutisch kader dat voldoet aan de hoogste wereldwijde reguleringsnormen, alvorens deze in de BENELUX te verdelen.
De uit plasma afgeleide geneesmiddelen die door CAF-DCF in de BENELUX worden gedistribueerd, zijn hoofdzakelijk afkomstig van vrijwillige en onbetaalde donaties.
De implementatie van het plasma verschaft door de donor, en de bereiding van de geneesmiddelen bestemd voor patiënten, vormen de hoeksteen van een “human-to-human approach”.

CAF-DCF werd opgericht in 1975 als operationele eenheid van het Belgische Rode Kruis en werd in 2016 geïntegreerd in LFB. CAF-DCF kan vertrouwen op de knowhow van LFB op het vlak van plasma.

CAF-DCF biedt in de BENELUX therapeutische oplossingen aan zorgverleners, dit in belangrijke therapeutische gebieden:
In immunologie om therapeutische oplossingen te bieden in het kader van aandoeningen van het immuunsysteem, primaire immunodeficiënties (PID) en secundaire immunodeficiënties (DIS), of bepaalde auto-immuunziekten; dit zijn allen pathologieën waarbij de geneesmiddelen van CAF-DCF ingezet worden.
In hemostase om zeldzame stollingsstoornissen te behandelen. Verschillende zeldzame hemostase-aandoeningen, zoals hemofilie A of B, of de ziekte von Willebrand, worden behandeld met geneesmiddelen van CAF-DCF.
In intensieve zorg maken de voorgestelde therapeutische oplossingen het mogelijk om patiënten in vaak kritieke situaties te behandelen. Ernstige tekorten aan essentiële eiwitten kunnen leiden tot noodsituaties waarvoor patiënten op intensieve zorg worden behandeld. Dit kunnen ernstige bloedingen of tromboses zijn.

 

WAARDEN CAF-DCF

Ethisch engagement: CAF-DCF streeft naar de veiligheid van patiënten, dit in samenwerking met zijn partners die specifieke kwaliteitscontroles uitvoeren tijdens de productie van plasmaderivaten in een strikte farmaceutische omgeving.

Veiligheid van geneesmiddelen is een prioriteit voor CAF-DCF. Zowel bij zijn partners tijdens de productie van plasmaderivaten, als bij het implementeren van specifieke technieken voor de zuivering en eliminatie van eventueel aanwezige ziekteverwekkers. Al deze stappen dragen bij aan de biologische veiligheid van de plasmaderivaten. Een traceerbaarheidssysteem van donor tot patiënt maakt het mogelijk om de traceerbaarheid over het hele traject te beheersen, d.w.z. voor alle informatie en waarschuwingen van de donor naar de patiënt en vice versa van de patiënt naar de donor.

Toewijding aan de Belgische markt: CAF-DCF draagt actief bij aan de beschikbaarheid van geneesmiddelen afgeleid uit plasma in België. Hiervoor staan we garant voor het beheer van afgewerkte producten in België, waarbij de lokale verankering essentieel is voor CAF-DCF. Talloze samenwerkingen met erkende lokale experts stellen CAF-DCF in staat om aan de nationale behoeften te voldoen.

Vertrouwen: CAF-DCF staat ten dienste van de medische gemeenschap en de Belgische gezondheidszorgautoriteiten. Onze 24/7 beschikbaarheid voor het bestellen en leveren van producten en het direct contact met onze klanten, garanderen ons bevoorrechte partnerships op lange termijn met professionals in de gezondheidszorg, gebaseerd op jarenlang vertrouwen.