RETOUR

Pharmacovigilantie

Voor het melden van een bijwerking die zich heeft voorgedaan tijdens de behandeling met een product dat wordt gecommercialiseerd door CAF-DCF, gelieve volgende contactgegevens te gebruiken:
Telefoon: +32 (0)479 42 32 97
E-mail: pharmacovigilance@caf-dcf.be

Gelieve de volgende informatie te vermelden in de e-mail:
Betrokken plasma product inclusief lotnummer
Informatie over de patiënt (indien niet de melder): initialen, geboortedatum, leeftijd, geslacht
Vermoedelijke bijwerking

U kunt bijwerkingen ook melden aan uw arts.