Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


NL - FR - EN

Albumine oplossingen

Albumine 20% 10 ml / 100 ml
Therapeutische indicaties:
- Herstel en handhaving van circulerend bloedvolume daar waar volumetekort is aangetoond, en gebruik van een
  colloïd aangewezen is. De keuze van albumine in plaats van een kunstmatig colloïd zal afhankelijk zijn van de
  klinische situatie van de individuele patiënt, gebaseerd op officiële aanbevelingen.
  Albumine 20% heeft als specifieke indicatie het toedienen van het oncotisch actief bestanddeel
  albumine in een beperkt volume water.

- shocksyndroom (posttraumatisch, posthemorragisch of na chirurgische ingreep, hypovolemische en septische 
  shock)
- wanneer grote hoeveelheden erythrocyten concentraat werden toegediend bij ernstig bloedverlies, kan albumine worden toegediend om het optreden van een hypoalbuminemie te vermijden
- uitgebreide en ernstige brandwonden
- Toestanden van uitgesproken hypoproteïnemie:
   - bij paracenthese van chronische leveraandoeningen met belangrijke ascites
   - nefrotisch syndroom (in combinatie met diuretica)
   - postoperatief
   - zware brandwonden
   - ernstige ondervoeding

SOPP-SSPP 4% 100 ml / 250 ml / 400 ml
(Staat voor: Stabiele Oplossing van Plasma Proteïnen)
Therapeutische indicaties:
- Volume expansie:
          ° hypovolemie
          ° shocksyndroom (posttraumatisch, posthemorragisch of na chirurgische ingreep, hypovolemische en
            septische shock)
          ° uitgebreide en ernstige brandwonden
- Hypoproteïnemie met te laag plasmavolume
- Substitutie bij therapeutische plasma-uitwisseling
- Als verdunningsvloeistof bij normovolemische hemodilutie in geval van autotransfusie of microcirculaire
  arteriële occlusieziekten
- Bij open hartchirurgie: als "priming" oplossing voor de hartlongmachine