Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


NL - FR - EN

Immunoglobulinen

MULTIGAM 5% 10 g (200 ml) - 5 g (100 ml) - 2,5 g (50 ml) - 1 g (20 ml)
Therapeutische indicaties:
- substitutietherapie 
          1. primaire immunodeficiëntie syndromen
          2. secundaire hypogammaglobulinemie bij patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) en  
              multipel myeloom met recidiverende bacteriële infecties
          3. kinderen met congenitale AIDS, die herhaaldelijk aan bacteriële infecties lijden
- immunomodulerende werking
          1. Idiopathische Thrombocytopenische Purpura (ITP)
          2. allogene beenmergtransplantatie
          3. ziekte van Kawasaki
- acute inflammatoire polyneuropathie (Guillain-Barré Syndroom)
- Multifocale Motorische Neuropathie (MMN)
- Chronische Inflammatoire Demyeliniserende Polyneuropathie (CIDP)

NANOGAM 5% 5g (100 ml) - 10g (200 ml)

Therapeutische indicaties:

- substitutietherapie bij volwassenen, en kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij:

  1. primaire immunodeficiëntiesyndromen met verminderde productie van antilichamen.
  2. hypogammaglobulinemie en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met chronische lymfatische leukemie bij wie profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen.
  3. hypogammaglobulinemie en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met multipel myeloom die in de plateaufase verkeren en die niet reageren op vaccinatie tegen pneumokokken.
  4. hypogammaglobulinemie bij patiënten na allogene hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT).
  5. congenitale AIDS met recidiverende bacteriële infecties.

- immunomodulatie bij volwassenen, en kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij:

  1. primaire immune trombocytopenie (ITP), bij patiënten met een verhoogde kans op bloedingen of ter correctie van het aantal bloedplaatjes voorafgaand aan chirurgische ingrepen.
  2. syndroom van Guillain Barré
  3. ziekte van Kawasaki


Hepacaf 5000 I.U. (100 ml)

Therapeutische indicaties:
- preventie van herinfectie van levertransplant door hepatitis B bij HBsAg-positieve patiënten (aanvullende
  therapie bij levertransplantatie)